Officieel moment met eco-keurmerk; HOUT & HOUT

Staat het thema duurzaamheid centraal bij de opening van een congres, de ingebruikname van een woonwijk, de opening van een gebouw of bijvoorbeeld tijdens een boomplantdag…HOUT & HOUT staan graag ‘op de planken’ om hier een passende invulling aan te geven!

Twee maskerpersonages met houten gezichten en dito kleding (voorzien van een keurmerk), bewegen zich met hun krakende en piepende scharnieren voort en draaien volledig op wind- en zonne-energie. Uitgerust met allerlei ‘groene’ attributen brengen zij een act die geheel aan de situatie wordt aangepast. HOUT & HOUT kunnen daarbij eventueel arriveren  op hun speciale eco-mobiel. Letterlijk houterig bewegend verzorgen zij een korte, krachtige presentatie, waarbij zij bij de officiële handeling graag de burgemeester, directeur etc. betrekken.

 Er zijn vele varianten van deze duurzame act denkbaar, hier geven we alvast  een paar suggesties;

* HOUT & HOUT met 'groene wereld-gong’.

Op de plaats waar de opening of aftrap van een evenement plaats zal vinden staat een indrukwekkende gong opgesteld die afgedekt is met een groene wereldbol.  HOUT & HOUT omkleden het openingsmoment. Nadat zij de wereldbol van de gong verwijderd hebben halen zij uit hun graskoffer het attribuut waarmee de officiële handeling verricht kan worden. De klopper wordt overhandigd en de burgemeester, directeur of andere vertegenwoordiger kan met een flinke slag op de gong het officiële moment inluiden!

* HOUT & HOUT met 'drukknop in groene wereldbol'

Ook deze 'bouwsteen' kan geïntegreerd worden binnen een duurzame opening. Hout & Hout verwijdert het bovenste deel van de wereldbol. Met een druk op de groene knop kan e.e.a. in werking worden gesteld; een video- animatie, een onthulling, het in werking stellen van bijvoorbeeld een machine... We denken graag mee bij een passend vervolg!

* HOUT & HOUT met maxischaar

HOUT & HOUT halen uit hun koffer gemaakt van gras een enorme schaar. Zij overhandigen die aan de persoon of personen die de officiële handeling gaan verrichten.  Hiermee kan:

- een groen lint doorgeknipt worden waar op een enorme ballon/ballonnen de groene wereld staat afgebeeld. Als het lint is doorgeknipt zal de ballon opstijgen ( evt. vergezeld van groene confettieslierten of anderszins) en is de officiële opening een feit.

- een groen lint doorgeknipt worden die bevestigd is om een reuze- enveloppe waarin zich een cheque, de naam van een prijswinnaar of anderszins bevindt.  

- een enorm groen lint dat het gehele gebouw omspant of bijvoorbeeld een bladerenstreng dat voor een ingang hangt, doorgeknipt worden.

info

Praktische informatie

*  Voor een officiële handeling met HOUT & HOUT dient een geluidsinstallatie met geluidstechnicus aanwezig te zijn.

*  HOUT & HOUT hebben in veel gevallen een begeleider nodig. In overleg kan dit intern verzorgd worden of zorgt Jonas & Friends voor een begeleider.

*  Voor kleinere groepen kan Jonas & Friends tegen een bescheiden tarief  een kleine geluidsinstallatie gehuurd worden.